16+

Съдържанието не е подходящо за лица под 16 години

MnogoZle.com автоматично събира информация за някои елементи на хардуера и софтуера на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, резюлюция на монитора ви, часове на достъп до сайта ни и посетените от вас уеб страници. Тази информация може да се използва от MnogoZle.com със статистически цели, както и с цел подобряване на качеството на страниците, които четете при нас. Гарантираме ви, че горепосочената информация се използва единствено във връзка с нормалното функциониране на MnogoZle.com и не се предоставя на трети лица.